Offentlig sektor


Gater og vegerBeleggningsarbeide, Bærelag, Bindlag, Slitelag, Forsterkning, Infresing, Gjenbruk av asfalt, Kantrensk og kantfylling, Trafikkhindrende tiltak, Puter, Opphøyde gangfelt, Fartshumper, Pukk og grus, Norwegian Aggregates

 


Flyplasser Peab Asfalt SE  utfører banereparasjoner  på de fleste flygplassene i Sverige. Under 2014-2016 kommer Peab Asfalt å utføre asfaltering av flyplassfelter  som landingsbaner  og taxebaner samt tillhørende flater i flyplassmiljø på Swedavias samtlige ti flyplasser: Arlanda, Bromma, Landvetter, Sturup, Visby, Ronneby, Umeå, Luleå, Kiruna og  Åre-Östersund. Under 2012 har Peab Asfalt SE utført asfaltbelegninger på blant annet :Bromma, Arlanda, Västerås, Landvetter og Ölanda flyplasser.

På Kalmar Airport i Sverige har vi utført beleggningsarbeider på rullebanen.
Oppgraderingen innebar at flyplassen kunne ta i mot større fly da taxebanen ble utvidet fra 15 til 23 meter.
Se video på hvordan arbeidene foregikk

I Norge har vi i 2011 - 2013 lagt over 130.000 tonn på OSL Gardemoen på taxebanen til Pir Nord.

 
Parkering og oppstillingsplasserParkering og oppstillingsplasser setter store krav til presisjon og tilpasninger for mange hinder som det skal tas hensyn til :

Refuger-belysningsstolper – mengder av skilt
Jevn flate for at besøkende ikke skal trampe i dype vanndammer og is om vinteren

Vi har referenser hos store aktører som som blant annet IKEA, Jula, Citygross med flere.Mobile produksjons verkIngen jobb er for liten for Peab Asfalt NO.
Utvalg av utleggere og leggeutstyrPeab Asfalt  har et bredt tilbud med bruk av utstyr:
-Store utleggere med breddekapasitet 6-8 m
-Mindre utleggere for  3-5 m breddeutlegging
-Spridere som tilpasser fra håndarbeide til maskinelt
-SpesialutstyrØnsker du kontakt med oss- trykk her

Adresse: Strandveien 15 A Lysaker   l   Postadressse: PB 143, 1325 Lysaker   l   Telefon 09099   l   E-post: info@peabasfalt.no
Levert av